(r)Evoluční filmy Rubena Östlunda

Nekompromisní švédský režisér, scénárista a dvojnásobný nositel Zlaté palmy - Ruben Östlund ve svých dílech provokativně analyzuje současnou západní společnost. Zatímco jeho rané filmy odcizují naši (zdánlivě) známou každodennost, jeho novější díla nabízejí přístupnější, ale stále ostře satirické portréty mužnosti a života vyšší třídy v současné Evropě. Objevujte jeho odvážnou tvorbu na Edisonline.

Vyšší moc

V moci davu

Hra

Mongoloid s kytarou

Čtverec