Jimmy's Hall

Jimmy's Hall

2014 

·  Drama

Edisonline

V roku 1921, tesne pred vypuknutím občianskej vojny, postavil írsky ľavicový aktivista Jimmy Gralton tanečnú sálu na vidieckej križovatke. Tančiareň sa stala miestom, kam sa mladí ľudia prichádzali učiť, diskutovať, snívať... ale predovšetkým tancovať a zabávať. Miesto sa vďaka svojej socialistickej a slobodomyseľnej atmosfére tešilo veľkej obľube, čo vzbudilo nevôľu predstaviteľov cirkvi a úradov, ktorí prinútili Jimmyho zavrieť tančiareň a odísť do USA. O desať rokov neskôr, v čase vrcholiacej ekonomickej krízy, sa Jimmy do rodného mesta vracia, aby sa postaral o matku. Jimmy sa postupne začlení do života obce, vidí chudobu a rastúci kultúrny úpadok a postupne v ňom zase začne ožívať duch vodcu a aktivistu. S vedomím ďalších nevyhnutných následkov sa rozhodne tančiareň znova otvoriť... „V tomto príbehu sa stretáva niekoľko vecí. Spochybňuje sa téza, že ľavica nepripúšťa zábavu, radosť a oslavu, a poukazuje na to, do akej miery je prepojené organizované náboženstvo s ekonomickou mocou. Práve cirkev a štátna moc spojili svoje sily proti Jimmymu Graltonovi, a táto represivna aliancia pretrváva dodnes." (Ken Loach, režisér)(Art Film Fest)