Největší na světě

Největší na světě

1964 

·  Documentary / Short

Edisonline

Tókio největší na světě je krásnou filmovou ódou cestovatelů Zikmunda a Hanzelky na japonské hlavní město. Uklání se staré císařské parádě, jsou ohromení neobyčejným ruchem zaplněných ulic moderního rozkvětu, obchod přetéká z krámů na chodník a březen odhaluje kostnatou chudobu sakur v obvazech. Proti zemětřesení se jde se železobetonem a ocelovou konstrukcí a obdivuje se všudypřítomná vymoženost a prosperita moderního věku. Budoucnost předhonila čas. Další tokijskou filmovou pohlednicí je "Než zahyne umění nejjaponštější".