Long Day's Journey Into Night

Long Day's Journey Into Night

132 minutes
2018
China Drama / Mysterious

Luo Hongwu returns to Kaili, the hometown from which he fled many years ago. He begins the search for the woman he loved, and whom he has never been able to forget.

More information

Similar shows

One Second

About show

2018
China Drama / Mysterious

Luo Hongwu returns to Kaili, the hometown from which he fled many years ago. He begins the search for the woman he loved, and whom he has never been able to forget.

Creators

Bi Gan, Gan Bi

Cast

Wei Tang, Sylvia Chang, Jue Huang, Qi Xi, Huang Jue, Tang Wei, Lee Hong Chi, Chen Yongzhong, Chloe Maayan, Duan Chun-hao, Bi Yanmin, Feiyang Luo, Lixun Xie, Ming Dao, Vivien Li, Yongzhong Chen, Hong-Chi Lee, Meihuizi Zeng, Chun-hao Tuan, Serge Martineau, Zezhi Long, Long Zezhi

Trailer

Awards

Won Nominated